Avhenger av individuell preferanse, men i forhold til sikkerhet så er det anbefalt at man holder temperaturen under 90˚C i henhold til Finnish Sauna Society (spesielt for personer med hjerteproblemer). Høyere temperaturer er også mulig; men det er viktig å kjenne grensene sine og ikke være i badstuen for lenge. Bastue-brukere bør være vel-hydrerte før, under og etter de har tilbrakt tid i badstuen.

Kontakt oss!
close slider