Data beskyttelse

TIMBERIN PERSONVERN

Denne personvernerklæringen (“Personvern”) gjelder for enhver innsamling og behandling av personopplysninger som utføres av:

(i) når du samhandler med nettstedet www.badestampselges.com “Nettstedet”) drives av MB Timberin, basert på Barsausko, str. 59, Kaunas, Litauen

(ii) når du kjøper et produkt eller ber om andre tjenester fra MB Timberin, enten online på vårt Nettsted eller via e-post, inkl. når du kontakter vår kundeservice for kundeservice eller spesifikke spørsmål eller forespørsler;

(iii) når vi deler bilder av ditt produkt kjøpt på nettstedet vårt.

Ved å besøke og bruke dette nettstedet eller på annen måte gi oss personopplysningene dine når du kontakter vår kundeservice, bekrefter du at du har lest og at du forstår hvordan vi samler inn, behandle, bruke og avsløre personopplysningene dine som beskrevet i disse retningslinjene for personvern .

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for databeskyttelse, inkludert, uten begrensning, lover kunngjort om saken av EU, slik som forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet for den 27 april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger om fri utveksling av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF (Generelle databeskyttelsesforskriften), samt pålegg og retningslinjer av de kompetente myndigheter for datasikkerhet, som er aktuelt.

HVA TYPE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES?

Visse opplysninger er samlet på dette nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi som beskrevet i Politikk om informasjonskapsler tilgjengelig på Politikk om informasjonskapsler. Ved å lukke nettstedet Cookie Banner og ved å angi dine cookie-preferanser gjennom vårt verktøy og i nettleseren din, godtar du bruken av informasjonskapsler og lignende teknologier. Hvis du ikke godtar bruken av informasjonskapsler på denne måten, bør du angi dine cookieinnstillinger tilsvarende. Du vil alltid kunne trekke tilbake samtykket og endre dine cookieinnstillinger når som helst. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler vi bruker, kan dette påvirke brukeropplevelsen din på denne siden. Vennligst se vår Politikk om informasjonskapsler for ytterligere detaljer.

Opplysninger du gir frivillig til oss:

Vi samler inn og behandler:

  1. Personopplysninger som du oppgir når du samhandler med funksjonene i nettstedet, for eksempel når du sender en direktemelding direkte gjennom nettstedet. Disse personopplysningene kan omfatte:– Ditt navn, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon du oppgir i e-postinnholdet ditt.
  2. Personopplysninger du oppgir når du kjøper varer fra oss. Disse personopplysningene kan omfatte:– Ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, hjemmeadresse;– Historien om produktene du kjøper– Detaljer angående transaksjonen din.
  3. Personopplysninger som du oppgir når du kommuniserer med kundeservicen, for eksempel når du sender et spørsmål om et produkt, send en tilbakemelding til oss angående kjøpt produkt, kontakt vår kundeservice via telefon for å få hjelp, eller be om spesifikk hjelp eller service. fra vår kundeservice. Disse personopplysningene kan omfatte:– Ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, hjemmeadresse;– Historien om produktene du kjøper– Informasjon om årsakene til at du kontaktet kundeservice;– Innholdet i kommunikasjonen din om samspillet med kundeservice– Dine personlige bilder som viser kjøpt produkt. Disse bildene kan også omfatte andre mennesker.

Hvor du har gitt oss personopplysninger om en annen person (f.eks. når du legger til en annen persons e-postadresse når du snakker med vår kundeservice eller ved å sende et bilde av vårt produkt der andre er synlige), i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lover, bekrefter du herved at du har rett til å formidle slike personopplysninger til oss og at du har informert personen om – og om nødvendig har fått hans/hennes samtykke til behandling av hans/hennes personopplysninger for de formål som er angitt i denne personvernpolitikken.

HVORFOR BEHANDLES MINE PERSONOPPLYSNINGER?

 MB Timberin behandler personopplysningene dine for følgende formål:

  • For å håndtere kjøp av varer:

– Dette inkluderer alle aktiviteter knyttet til kjøp av varer, som for eksempel levering av varer, fakturering, retur og utveksling av varer, mottak av refusjoner, som gjeldende, betalingsrelaterte aktiviteter;

  • For å gi deg kundeservice, inkludert:

– For å gi deg ettersalgstjenester;

– For å svare på forespørselen din om informasjon, spørsmål, kommunikasjon (er) eller tilbakemelding;

– For å overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lover, forskrifter og fellesskapslovgivning, og å vurdere og forsvare en juridisk rettighet.

  • For å annonsere produktene ved å bruke tilbakemelding sendt tidligere, inkludert:

– Bilder og tekst for å publisere offentlig på TimberIN nettsteder og sosiale nettverk.

– Ditt navn (unntatt etternavn), by og land.

  • For å hjelpe fremtidige kunder til å se TimberIN-produkter i den bestemte regionen, ved å:

– For å dele e-postadresser og telefonnumre fra tidligere kunder som har gitt tilbakemelding og bilder på TimberIN nettsteder med potensielle kunder.

** Vær oppmerksom på at dersom kunden ikke ønsker å bli kontaktet av potensielle TimberIN-kunder, bør de informere om dette via e-post til albertas@timberin.com. Vi vil ta umiddelbare tiltak og fjerne kontakter fra delinglisten.

HVORFOR KAN DERE LOVLIG BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGENE DINE SOM BESKREVET HER?

Vi samler inn og behandler personopplysningene dine for de formålene som beskrevet i avsnittet «For hvilke formål behandles mine personopplysninger?» på ett av følgende juridiske grunnlag:

  • Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å utføre en kontrakt med deg eller for å ta skritt før du inngår en kontrakt med deg på din forespørsel (artikkel 6, 1.b) i GDPR fra og med 25 mai 2018);
  • Behandlingen er nødvendig med hensyn til våre legitime interesser eller våre tilknyttede selskaper eller andre tredjeparters legitime interesser, og slike interesser blir ikke tilsidesatt av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter (artikkel 6, 1.f fra GDPR fra 25. mai 2018); De legitime interessene vi forfølger, omfatter spesielt vår interesse for å administrere og opprettholde kontraktsforholdet med deg, for å svare på dine spesifikke forespørsler, for å spørre tilbakemelding for å forbedre nettstedet og våre produkter, eller for å forfølge andre generelle markedsføringsaktiviteter.
  • Hvor ditt spesifikke samtykke er nødvendig for behandling av dine personopplysninger som beskrevet her, vil dine personopplysninger behandles basert på slik samtykke (artikkel 6, 1.a i GDPR fra 25. mai 2018);

HVOR LENGE VIL DERE BEHOLDE PERSONOPPLYSNINGENE MINE?

Personopplysningene holdes ikke lenger enn tiden som er nødvendig for å oppnå de spesifikke databehandlingsformålene som er beskrevet her, med mindre kortere eller lengre retensjonsperioder gjelder i henhold til gjeldende lover.

ER PERSONOPPLYSNINGENE MINE SIKRE?

Vi er forpliktet til å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til dine personopplysningene. Vi tar – og krever at noen tjenesteleverandør og/eller tredjeparter som behandler personopplysningene på våre vegne og på våre instruksjoner tar passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap og ødeleggelse, uavhengig av data, uautorisert tilgang til data, ulovlig eller urettferdig bruk av data. Dessuten er informasjonssystemer og programvare konfigurert slik at personlige og identifikasjonsdata bare brukes når det er nødvendig for å oppnå det spesifikke behandlingsformålet fra tid til annen.

Vi distribuerer en rekke avanserte sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å bidra til å beskytte personopplysninger mot risikoen som er skissert ovenfor. For eksempel lagres personopplysningene fra brukere lagret på sikre servere plassert på kontrollerte steder. Videre er kundeservicepersonale signert konfidensielle avtaler med MB Timberin, slik at dataene er sikre. Det er flere avtaler med Tredjepartene (f.eks. regnskap, transportselskaper, statlig kontrollerende institusjoner) som sikrer at dataene holdes konfidensielt og kun brukes til å implementere de direkte tjenestene.

Vær imidlertid oppmerksom på at ingen elektronisk overføring eller lagring av informasjon er 100% sikker. Derfor, til tross for de sikkerhetstiltak som vi har satt inn for å beskytte dine personopplysningene, kan vi ikke garantere at tap, misbruk eller endring av data aldri vil oppstå.

HVOR HAVNER PERSONOPPLYSNINGENE MINE?

Personopplysningene samlet inn via nettstedet vårt, som ledd i salg av varer, forvaltes av MB Timberin. Dine personopplysninger vil være tilgjengelige i vår organisasjon av internt og eksternt personell som trenger tilgang til det på grunn av deres plikter i forhold til behandlingsformålene som er spesifisert her. Vi sikrer at disse personene er beholdt av passende sikkerhets- og konfidensialitetsplikter.

Kontakt oss!
close slider
×