Ja. Man kan bruke bruke sandfiltre sammen med en UVC-lampe for å fjerne støv-partikler og bakterier fra vannet samtidig. Urte- og salt- eller mineral-baserte vannpleie-alternativer er også tilgjengelige i markedet.

Kontakt oss!
close slider